Nordhaga Kafe

Burvegen 90

2008 Fjerdingby
Nordhagan ligger nede ved Nitelva der elva møter Glomma før den renner ut i innsjøen Øyeren.

I 2011 startet restaureringen av utvendig fasade. Fokuset var utbedring av alle vinduer, rabittzpuss, metallbrystning og grunnmur. Mange av vinduene ble tatt ut og fraktet til et snekkerverksted, og ble restaurert, malt og satt tilbake på plass igjen. Mange tror bygget er laget av betong, men det er det altså ikke. Reisverket / veggene er laget av tre med hønsenetting og panel og til slutt puss på yttersiden. Dette gir bygget et "betong" utseende på enkelte yttervegger. Etter at alle utbedringene ble utført, ble bygget malt med sinkholdig maling. 

I begynnelsen av 2017 sto den nye bryggen ferdig. Den er laget med tanke på at alle skal kunne bruke den, med egen rampe for barnevogner og rullestoler. Vi gleder oss til å ta den i bruk til mange forskjellige arrangementer.

Kaféen

Selv om bygget har tatt opp flere av samtidens stilelementer, bærer det preg av selvbygging og bruk av lokale materialer. Byggherren satte opp huset uten å stifte gjeld, og brukte derfor lang tid på å få det ferdig. Etter ti år ble byggingen avsluttet. Da hadde vinduene i vindusbåndene mot nord og øst kommet på plass. Det var også planlagt servering på kaféens tak, men dette ble aldri fullført.

I 1953 ble kafévirksomheten avviklet på grunn av familieforøkelse, sviktende besøk og strengere krav til kjøling av matvarene.


 

Før og etter bilder:

Her ser man utgangspunktet og hvor mye finere det ble etter at restaureringen ble gjennomført. Nå er fasaden hel og fin, mens det innvendige gjenstår. Kun alle trapper og dører inne i bygningen er restaurert foreløpig.
 Slik ble vindusfasaden med metallbrysting mot nord

Bygningen i nyere tid

Fram til ca 1990 fungerte kaféen som bolig for nåværende eiers besteforeldre. Siden ble huset leid ut som bolig, men har stått tomt de siste ca 15 årene.

I begynnelsen av 2009 ble det satt i gang stor-opprydding inne på kafeèn og alt skrot ble fjernet. I løpet av våren og sommeren 2011 ble taket og all bærende konstruksjon utbedret. I dag er taket tett og bygget står støtt, så faren for at bygningen faller sammen er borte. Fasaden hadde fortsatt mange hull og sprekker som måtte utbedres for at fuktighet ikke skal trenge inn.