Kafé     Utleielokale    Undervisningssenter 

Båtrampe til sjøsetting av båt fra tilhenger

Bryggefest!
Brygga er klar for utleie Sommeren 2018

Nordhaga Kafe

Burvegen 90

2008 Fjerdingby
Nordhagan ligger nede ved Nitelva der elva møter Glomma før den renner ut i innsjøen Øyeren.

Tidlig på 1900-tallet startet familien Lindmark Nordhagan Kafé i et lite og enkelt hus nede ved vannet. Kafédriften gikk bra, og i 1927 ble det igangsatt bygging av en ny, stor og moderne funkiskafé.

Nordhaga Kafé er nå under restaurering av utvendig fasade. Når bygningen er ferdig restaurert også innvendig, vil lokalene benyttes til utleie til både privat- personer og foreninger. 

Nordstjerna Undervisningssenter vil i tillegg flytte sine aktiviteter inn i deler av bygningen.