Nordhagen Båtforening

Nordhaga Kafe

Burvegen 90

2008 Fjerdingby
Nordhagan ligger nede ved Nitelva der elva møter Glomma før den renner ut i innsjøen Øyeren.

Havnen har ca 22 båtplasser og er drevet av Nordhagen Båtforening, som ble stiftet i 1990. 

Er du er interessert i båtplass, kontakt Formann Øyvind Andreassen på e-mail: oyam860@gmail.com