Nordhaga Kafe

Burvegen 90

2008 Fjerdingby
Nordhagan ligger nede ved Nitelva der elva møter Glomma før den renner ut i innsjøen Øyeren.

Ca. 1927

Har du en historie eller bilder fra Nordhaga kafeen. Del dem med oss her

Nordhaga Kafé

​​Småbruket Nordhagan

ligger ved elveleiet der Nitelva møter Glomma før den renner ut i innsjøen Øyeren. Nordhagan er en relativt ung landbrukseiendom i Rælingen kommune. Det lille bruket ble skilt ut fra primærgården Skovholt i 1892 i det området som tidligere gikk under navnet Nordengen. Som jordbrukseiendom hadde plassen sine begrensninger med 15 dekar dyrket mark. Det har derfor hele tiden vært flere tilleggsnæringer knyttet til eiendommen. Båtbygging og fiske var fra starten viktige tilskudd til gårdsutkommet. I dag driftes gården under eie av Vigdis Lindmark Smith og Jason Smith, som driver Stall Nordstjerna og Nordstjerna Undervisningssenter.


Tidlig på 1900-tallet startet familien Lindmark Nordhagan Kafé i et lite og enkelt hus nede ved vannet. Kafédriften gikk bra, og i 1927 ble det igangsatt bygging av en ny, stor og moderne funkiskafé.


Nordhaga Kafé ble bygd på småbruket over en 10 års periode, fra 1927 til 1937 av Vigdis Lindmark Smiths oldeforeldre, Anders Gustav og Lovise Lindmark. De driftet kafeen frem til 1953, da etter hvert sammen med Per og Nina Lindmark, som er Vigdis sine besteforeldre. I gamle dager kom kunder til kaféen via båt på Øyeren og Nitelva.  Stedet ble den gang et knutepunkt i bygda og mange kom til denne flotte kaféen for å spise eller være med på dans. Stedet ble bygget omtrent på samme tid som Ekeberg restauranten og i veldig lignende stil. Huset er bygget i funkis stil i 3 etasjer og eierne brukte materialer og råvarer de hadde tilgang på. Uvanlige byggteknikker er brukt, som for eksempel rabbitzpuss og metallbrystning. Bygget har en fantastisk vindusfasade ut mot Øyeren og ligger idyllisk til helt nede ved vannkanten. 

Denne bygningen vil i fremtiden være et viktig knutepunkt for mye barne-og ungdomsarbeid i vårt nærmiljø

2016